Asforo
Goed in verzekeren

Waarom een ziekteverzuimverzekering
Als werkgever bent u verplicht om gedurende de eerste 104 weken (2 jaar) dat uw werknemer ziek thuis zit ten minste 70% van zijn salaris door te betalen. Deze loondoorbetalingsverplichting kunt u met de ziekteverzuimverzekering overdragen op de verzekeraar.

Wat kost het een werkgever als een werknemer 2 jaar ziek is?
Als werkgever heeft u te maken met veel verantwoordelijkheden op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken (voor het eerste jaar).

Wat is een Stop-Loss verzuimverzekering?
Voor bedrijven met een hogere loonsom (+/- € 1.000.000,-) is de Stop-loss verzekering een uitkomst. Bij deze verzekering kiest u voor een bedrag waarvoor u zelf het verzuimrisico wilt dragen (eigenbehoud). Overstijgen de loondoorbetalingverplichtingen dit bedrag, dan vult u Stop-loss verzekering het verschil aan.

Wat is een conventionele ziekteverzuimverzekering?
De Conventionele verzuimverzekering vergoedt het loon dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke werknemers in de eerste 104 weken. De verzuimverzekering vergoedt in ieder geval het wettelijke minimum van 70%. Een hogere vergoeding is mogelijk wanneer u volgens de CAO, arbeidsovereenkomst of een andere toezegging bij ziekte een hoger percentage van het loon moet doorbetalen. Bovendien kunt u vaak de werkgeverslasten meeverzekeren.

Wat is de WULBZ?
De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte houdt in dat (bijna) iedereen bij ziekte wordt doorbetaald door de werkgever.

Wat is de Arbowet ?
Deze wet bevat veel voorschriften voor het opzetten van een goed arbobeleid binnen organisaties. Daarnaast beschrijft het precies de taken en mogelijkheden die de werkgever, de werknemers, de ondernemingsraad, de arbodienst en de Arbeidsinspectie hebben.

Waarom een ziekteverzuimverzekering:?
De overheid stelt u als werkgever verantwoordelijk voor het beperken en adequaat aanpakken van ziekteverzuim van uw werknemers. Zo wordt u geacht extra aandacht te besteden aan preventie en reïntegratie. Per 1 januari 2004 bent u als werkgever verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte loon door te betalen. Dit betekend dat verzuim vergaande financiële consequenties kan hebben.

Wat is eigen behoud?
Het eigen behoud is het bedrag dat bij een stop-lossverzekering voor ziekengeld voor rekening van de werkgever blijft. Wanneer het werkelijk uitbetaalde ziekengeld het eigen behoud overschrijdt, dan wordt het verschil vergoed.

Wat is een eigen risico?
Bij de conventionele verzuimverzekering kent een eigen risico in werkdagen. Deze verzekering keert pas uit als het eigen risico termijn verstreken is.

Mogen directieleden meeverzekerd worden?
Asforo kan u hierover adviseren.

Hoe wordt de premie bepaald?
Bij een verzuimverzekering wordt ter bepaling van de premie onder andere rekening gehouden met het gemiddelde ziekteverzuim in de onderneming in de afgelopen 3 jaar en de omvang van het personeelsbestand. Bij een stop-loss dekking wordt de hoogte van de premie tevens bepaald door de hoogte van het eigen behoud en de mogelijke begrenzing van de uitkering. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag oftewel het bruto jaarloon.

Is de premie voor de looptijd van het contract gelijk?
Nee, ieder jaar wordt er gekeken naar de hoogte van het verzuim en kan hierdoor de premie worden aangepast.

Hoe kan ik mijn premie verlagen?
U heeft diverse mogelijkheden, u kunt denken aan een hoger eigen risico of een lager percentage van de loonsom verzekeren.

Wat is een ziekengeldverzekering?
Een ziekengeldverzekering is aan andere benaming voor een ziekteverzuimverzekering.